Dreymas vänner

Kunder, referenser och samarbeten
Ett urval bland Dreymas
kunder och samarbetspartners:


Kunder"Stämningsfulla bilder och som alltid ett förtjänstfullt arbete med
ett fint skärpesläpp och konstnärliga vinklingar i kombination med
ett lättbegripligt redaktionellt arbete. Du är grym på det där Maria!"
Daniel Olausson /Media Tales"I was just thinking about your technique for a day now... You make a very
elegant pale contour (a mass actually) and you fill it with strong, passionfull
shadows (feelings). Both of them are not enough to describe anything, but
between them, where the brain says that there is nothing, the reality shows
that there is! And that's what I like!"
Totto Rátkai